messager
 
เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคากันสาด ตลาดสดเทศบาลตำบลดอนเขือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. 14-009 สายทางแยก ทล.22 - ถนนโนนแสงทอง(ถนนทุ่งทอง) หมู่ 10 บ้านดอนเขือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยช่างสอน บ้านสร้างดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณทางลดระดับ ซอยแจ่มจันทร์ บ้านสร้างแป้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสร้างดู่ ๓ (บ้านสร้างดู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสร้างดู่ ๔ (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านสร้างดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสร้างดู่ ๕ (บ้านสร้างดู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลท์ฺติกคอนกรีต ถนนสร้างดู่ ๑ (บ้านสร้างดู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยมงคลชัย (บ้านสร้างแป้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหัสดี (บ้านสร้างแป้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนาการ (บ้านสร้างแป้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัีลท์ติกคอนกรีต ถนนชัยมงคล ๒ (บ้านสร้างแป้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้าง/เสริมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดอนเขืองพัฒนา(บ้านดอนเขือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสันติสุข รื่นรมย์ (บ้านดอนเขือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยรุ่งเรือง (บ้านดอนเขือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักแงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการตลาดดีมีมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้สำเร็จรูป ซอยบางบ่อ (บ้านสร้างแป้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้สำเร็จรูป ซอยบางบ่อ (บ้านสร้างแป้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้สำเร็จรูป ซอยกำนันโกอุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. หน้าอาคารชุมชน ๕ บ้านดอนเขือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างกำแพง/ปรับปรุงรั้วอาคารประชาร่วมใจชุมชน ๖ บ้านดอนเขือง(ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยูเอชที (นมกล่อง) รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร (ช่วงปิดเทอม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยูเอชที (นมกล่อง) รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร (ช่วงปิดเทอม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเขือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยูเอชที (นมกล่อง) รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร (ช่วงปิดเทอม) โรงเรียนบ้านสร้างแป้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยูเอชที (นมกล่อง) รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร (ช่วงปิดเทอม) โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสร้างดู่ ๑ (บ้านสร้างดู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสร้างดู่ ๓ (บ้านสร้างดู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเทพเจริญ บ้านสร้างดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร ซอยบุญรักษาบ้านดอนเขือง (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้าง ธ.ก.ส. บ้านดอนเขือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ (โรงเรียนบ้านสร้างแป้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ (โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเขือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๔ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๖๑ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างประตู เปิด - ปิด ท่อระบายนำ้ลำห้วยยาม บ้านสร้างแป้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายนำ้ คสล. ซอยโนนสร้างหิน บ้านสร้างแป้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการลงหินลูกรัง ถนนเลียบลำห้วยยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเขือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (โรงเรียนบ้านสร้างแป้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ประจำปี ๒๕๖๗ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจการบริการประชาชนของเทศบาลตำบลดอนเขือง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
1 - 50 (ทั้งหมด 641 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

× เทศบาลตำบลดอนเขือง