เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file การแต่งตั้งการรักษาการแทน การรักษาราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่งปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลดอนเขือง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file โปรแกรมการแข่งขันกีฬาชุมชนต่อต้านยาเสพติด 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ระเบียบการเข้ารับการเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนเขือง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนเขือง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
1 - 20 (ทั้งหมด 119 รายการ) 1 2 3 4 5 6