เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนเขือง เลขที่ 5246 หมู่ 10 บ้านดอนเขือง ถนนนิตโย ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 99
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนเขือง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฯลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนเขือง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
photo ประกาศ บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลดอนเขือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
photo การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนเขือง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขืองสมัยแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file การมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file การแต่งตั่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
1 - 20 (ทั้งหมด 84 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407