เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file การแต่งตั้งการรักษาการแทน การรักษาราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่งปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลดอนเขือง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file โปรแกรมการแข่งขันกีฬาชุมชนต่อต้านยาเสพติด 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
find_in_page ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ระเบียบการเข้ารับการเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
1 - 20 (ทั้งหมด 129 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7