messager
 
เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567)[31 พฤษภาคม 2567]
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%[31 พฤษภาคม 2567]
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2567 (กิจกรรมพ่นหมอกควัน)[31 พฤษภาคม 2567]
โครงการรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก บุหรี่ ปี 2567[31 พฤษภาคม 2567]
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 2567[31 พฤษภาคม 2567]
โครงการรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม 2567 (กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567)[21 พฤษภาคม 2567]
กิจกรรมปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)[10 เมษายน 2567]
โครงการตลาดดีมีมาตรฐาน ปี 2567[1 เมษายน 2567]
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2567[1 เมษายน 2567]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567[28 มีนาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 - 10 (ทั้งหมด 167 รายการ)

× เทศบาลตำบลดอนเขือง