เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต่อตานยาเสพติด ประจำปี 2565 [31 พฤษภาคม 2565]
โครงการคลองสวย น้ำใส ภายใต้ โครงการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 [19 พฤษภาคม 2565]
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ภายใต้ โครงการรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 [18 พฤษภาคม 2565]
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายใต้ โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ปี 2565 [12 พฤษภาคม 2565]
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 [29 เมษายน 2565]
โครงการตลาดสดมีมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2565 [20 เมษายน 2565]
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ประจำปี 2565 [9 มีนาคม 2565]
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมกีฬาสำหรับเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2565 [25 กุมภาพันธ์ 2565]
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้ โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2565 [23 กุมภาพันธ์ 2565]
ติดประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลดอนเขือง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ [2 กุมภาพันธ์ 2565]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 63 รายการ)