เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนเขือง เลขที่ 5246 หมู่ 10 บ้านดอนเขือง ถนนนิตโย ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 87
group กองช่าง
(นายกฤชชัย สมบัติดี)
นักบริหารงานช่าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายกฤชชัย สมบัติดี)
นักบริหารงานช่าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายกฤชชัย สมบัติดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นายกฤชชัย สมบัติดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นายธนเสฏฐ์ ราชโสภา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายธนเสฏฐ์ ราชโสภา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายทวีเดช คูณอาจ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายทวีเดช คูณอาจ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายประวิน รักษาแสง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายประวิน รักษาแสง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายสิทธิชัย เชื้อกุณะ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายสิทธิชัย เชื้อกุณะ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายถนอมศักดิ์ เริ่มรักษ์)
ช่างไม้
(นายถนอมศักดิ์ เริ่มรักษ์)
ช่างไม้
(นายพิสมัย ยันตะพันธ์)
ช่างปูน
(นายพิสมัย ยันตะพันธ์)
ช่างปูน
(นายแสงไกร โพธิ์คำ)
คนสวน
(นายแสงไกร โพธิ์คำ)
คนสวน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407