เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนเขือง เลขที่ 5246 หมู่ 10 บ้านดอนเขือง ถนนนิตโย ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 47
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนเขือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินลูกรังซ่อมแซมถนน ในเขตเทศบาลตำบลดอนเขือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการขุดลอกลำห้วยยาม หมู่ 10) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการเสริมผิวลาดยางฯ ทาง ทล.33-บ้านสร้างแป้น) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการเสริมผิวลาดยางฯ สายทางแยกถนน ทล.22-บ้านเดิด(ถนนศรีจำปา) บ้านดอนเขือง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการเสริมผิวลาดยางฯ สายทางแยกถนนสร้างดู่ สร้างแป้น-ถนนประปา(ถนนพานพร้าว)บ้านดอน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส เดือน เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยโนนสร้างหิน บ้านสร้างแป้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพุทธธรรม บ้านดอนเขือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ชุมชน ๕ บ้านดอนเขือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชื่อมทางหลวงท้องถิ่น ถนนดอนเขือง-สร้างแป้น บ้านสร้างแป้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ถนนสร้างดู่ ๔ บ้านสร้างดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระบบธนาคารน้ำใต้ดินบริเวณข้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านสร้างดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเลียบลำห้วยโพนทอง บ้านสร้างดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส เดือน ม.ค 64 - มี.ค. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเขือง โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยสวนสัตว์ ช่วงทางไปบ้านโนนเสาขวัญ บ้านสร้างดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านสร้างแป้น(ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณศาลเจ้าปู่ตาด้านทิศตะวันตก บ้านสร้างดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลดอนเขือง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407