เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะโครงการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแจ่มจันทร์ จุดที่ 1 บ้านสร้างแป้น (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิะีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรางระบายน้ำ คสล. ถนนบ้านสร้างแป้น - ตาลโกน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะโครงการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทพมงคล บ้านสร้างดู่ (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะโครงการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมถนน ทล.22บ้านดอนเขือง (ข้างร้านเพื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะโครงการเสนอราคม จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุ่นไอรักษ์ บ.ดอนเขือง (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส เดือน เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกวัชพืช บริเวณคลองระบายน้ำ ถนน ทล.๒๒ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย บ้านสร้างดู่ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบางนา บ้านสร้างแป้น (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวีธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์(โรงฆ่าวัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยแม็คโคร บ้านดอนเขือง (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวีธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส เดือน มกราคม 2566 ถึง มีน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเทลาน คสล.บริเวณพื้นที่ดอนปู่ตา บ้านสร้างดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโนนสร้างหินถึงป่าช้าดอนขาว บ้านสร้างแป้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.14-011 สายทางแยก บ้านสร้างดู่ บ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.14-004 สายทางแยก ทล.22-บ้านสร้างด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.14-006 สายทางแยก บ้านสร้างดู่ บ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. 14-006 สายทางแยก บ้านสร้างดู่ บ้านสร้างแป้น - ถนนบวรอุทิศ (ถนนโรงฆ่าส poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. 14-004 สายทางแยก ทล.22 - บ้านสร้างดู่(ถนนบวรอุทิศ) หมู่ที่ 6 บ้านสร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
1 - 20 (ทั้งหมด 103 รายการ) 1 2 3 4 5 6