เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมถนนประชาอุทิศ(ถนนหน้าบ้านนายสมหวัง พละชีวะ) บ้านสร้างแป้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเทลาน คสล.บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารเอนกประสงค์ บ้านสร้างดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลดอนเขือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติม/ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านสร้างดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินลูกรังซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลดอนเขือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำห้วยโพนทอง บ้านสร้างดู่(ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราตรถนนลูกรังซอยแจ่มจันทร์ ช่วงนานายโจม-ลำน้ำยาม บ้านสร้างแป poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระน้ำสาธารณะประโยชน์บริเวณพื้นที่โนนสร้างหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรลูกรังรอบป่าช้าดอนขาว บ้านสร้างแป้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยแม็คโคร บ้านดอนเขือง (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเชื่อมถนนพานพร้าว บ้านดอนเขือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยพรเจริญ บ้านสร้างแป้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบลำห้วยแม็คโคร บ้านดอนเขือง(ต่อจากโครงการเดิม)ซึ่งมีลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ ขนาดกว้ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินลูกรังซอยประชาอุทิศ บ้านสร้างดู่ มีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงานดังนี้ ขนาดกว้าง 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น ทล.22 บ้านดอนเขือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแยกสร้างดู่ สร้างแป้น - ทล.22 (ซอยงามขำ) บ้านดอนเขือง โดยวิธีเฉพาะเจาะ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยอิสราธิปไตย บ้านดอนเขือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.๑๔-๐๐๒ สายทางแยกถนนสร้างดู่ สร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.๑๔-๐๐๓ สายทางแยก ทล.๒๒ - บ้านสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.๑๔-๐๐๗ สายทางแยก ทล.๒๒ - บ้านเดิด( poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
1 - 20 (ทั้งหมด 79 รายการ) 1 2 3 4