เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group หน่วยงานตรวจสอบภายใน
(นางสาวอรนุช ศรีเข่ง)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลดอนเขือง
(นางสาวสุพรรษา ช่างสอน)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


× เทศบาลตำบลดอนเขือง