เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนเขือง เลขที่ 5246 หมู่ 10 บ้านดอนเขือง ถนนนิตโย ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 112
group ฝ่ายนิติบัญัติ
นายบุญโฮม เสนาชัย
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
นายบุญโฮม เสนาชัย
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
นายปราโมช สิทธิพรหม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
นายปราโมช สิทธิพรหม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
นายฉัตรมงคล คิดโสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นายฉัตรมงคล คิดโสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นายธนวัฒน์ สุทธิอาจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นายธนวัฒน์ สุทธิอาจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นายชาติ ชุติกรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นายชาติ ชุติกรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นายแสวง อุปโคตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นายแสวง อุปโคตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นายอัมไพร ภูผานม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นายอัมไพร ภูผานม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นายสุรคนธ์ ยอดแสงคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นายสุรคนธ์ ยอดแสงคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นางวาสนา ต่ำกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นางวาสนา ต่ำกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นางมลิวรรณ ทุมประสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นางมลิวรรณ ทุมประสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นางกาญจนา ทีนคร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นางกาญจนา ทีนคร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นายวิรุทธ์ เริ่มรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นายวิรุทธ์ เริ่มรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407