เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group ฝ่ายบริหาร
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407
นายศักดิ์ชัย กาสินพิลา
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 083-3616699
นายบุบผา ทับทิม
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 080-2291943
นายหนูพันธ์ ยันตะพันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 083-4087090
นายพิชัยยุทธ นามแสน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 093-3243082