เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนเขือง เลขที่ 5246 หมู่ 10 บ้านดอนเขือง ถนนนิตโย ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 141
group ฝ่ายบริหาร
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
นายศักดิ์ชัย กาสินพิลา
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
นายศักดิ์ชัย กาสินพิลา
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
นายบุญมา อุปโคตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
นายบุญมา อุปโคตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
นางบุญถม ยันตะพันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
นางบุญถม ยันตะพันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
นายนพดล กมลพิศ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
นายนพดล กมลพิศ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407