messager
 
เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

อพ.สธ.เทศบาลตำบลดอนเขือง
image กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเขือง
folder แผนงาน/โครงการ
folder รายงานผล
info กองทุน LTC
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
folder ฐานข้อมูล
image ผลงาน
งานสิ่งแวดล้อม
info ธนาคารขยะ

สถิติ sitemap
วันนี้ 196
เดือนนี้1,854
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)56,383
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
โครงการต้นกล้ากวีศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567)
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2567 (กิจกรรมพ่นหมอกควัน)
โครงการรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก บุหรี่ ปี 2567
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 2567
โครงการรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม 2567 (กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567)
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview22

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.ดอนเขือง

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
08/07/2567
08/07/2567
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
กค.
08/07/2567
08/07/2567
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สน.คท.
08/07/2567
08/07/2567
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2]
สน.บถ.
05/07/2567
08/07/2567
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
สน.คท.
05/07/2567
08/07/2567
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับวงเงินการให้กู้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
05/07/2567
05/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× เทศบาลตำบลดอนเขือง