เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศสภาเทศบาล
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 3 เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลดอนเขือง