messager
 
เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทัรพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-แผนพัฒนาบุคลากร-3-ปี-61-63 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลดอนเขือง