messager
 
เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 37
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 32
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 24 ส.ค.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 29
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 10 ส.ค.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 41
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 1 ส.ค.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 24
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 30 พ.ค.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 51
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 29 เม.ย.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 46
find_in_page รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 14 ก.พ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 32
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 331
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 343
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 304
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 313
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 318
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 310
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 321
สมัยที่ 3.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 336
สมัยที่ 3.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 357
สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2560 | เปิดอ่าน : 359
สมัยที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2560 | เปิดอ่าน : 360
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลดอนเขือง