เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder กฎหมายจัดการตั้ง
insert_drive_file กฎหมายการจัดตั้ง เทศบาล (ทน. ทม. ทต.) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file กฎหมายการจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file กฎหมายการจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1