เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนเขือง เลขที่ 5246 หมู่ 10 บ้านดอนเขือง ถนนนิตโย ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 48
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file ประจำปีงบประมาณ 2562 || คำนำ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file ส่วนที่ 1 บทนำ 61 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file บัญชีโครงการ ผด. 02.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file บัญชีสรุปโครงการ ผด.01 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file คำนำ-สารบัญ ส่วนที่ 1 บทนำ แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file บัญชีโครงการ ผด. 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file บัญชีสรุปโครงการ ผด.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file บัญชีสรุปโครงการ ผด.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file รายงานประชุมสภาสมัยที่-4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file คำนำ-สารบัญ แผนดำเนินงาน ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file ส่วนที่ 1 บทนำ ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file บัญชีสรุปโครงการ-ผด.1 ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file บัญชีสรุปโครงการ-ผด.2 ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407