ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงผนังกันตลิ่งลำห้วยยามจุดที่ ๒ บ้านสร้างแป้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง