ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย บ้านสร้างดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง