ชื่อเรื่อง : เหมางานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81 - 3539 สกลนคร