ชื่อเรื่อง : จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข 4838 สกลนคร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง