messager
 
เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี2566 (กิจกรรมพ่นหมอกควัน)
รายละเอียด : กิจกรรมพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566 ณ บ้านสร้างแป้น ม.4 ,บ้านดอนเขือง ม.10 และบ้านสร้างดู่ ม.6
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลดอนเขือง