เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพของ อปท.(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file พรบ. การสาธารณสุข 2535 ถึง ฉ3 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file พ.ร.บ.เทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1