เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนเขือง เลขที่ 5246 หมู่ 10 บ้านดอนเขือง ถนนนิตโย ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 109
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file พ.ร.บ.เทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file พรบ. การสาธารณสุข 2535 ถึง ฉ3 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพของ อปท.(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407