เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และ Competency พนักงานเทศบาล
insert_drive_file เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file นักวิเคราะห์นโยายบและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1